top of page

De praktijk

Foto PMKC.jpg

Psychomotorische begeleiding

Elk  kind leert vanuit beweging.
Lichamelijke ervaringen in de vroege ontwikkeling vormen de basis voor de groei van het sociaal, emotionele en cognitieve vermogen van een kind. Beweging zorgt ervoor dat het brein en het lichaam zich met elkaar verbinden en het kind zowel emotioneel, sociaal en cognitief in balans is. Wanneer deze balans verstoord is, wordt dit zichtbaar in het gedrag wat het kind laat zien, en kan het invloed hebben op leren en concentreren op school. 

Als psychomotorisch specialist maak ik tijdens de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen en weet ik hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren. Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet ik welke bewegingsvormen ik in kan zetten om de balans weer te herstellen. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat alles te maken heeft met de verbinding tussen het lijf (motoriek) en het brein (psyche). Het brein stuurt het lichaam aan en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van het brein. 

Foto Reflexintegratie_edited.jpg

Reflexintegratie

Reflexen als basis van ontwikkeling.
Reflexen zijn de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Als deze reflexen zich zonder problemen ontwikkelen ervaart een kind balans in denken, voelen en doen.
Is deze ontwikkeling echter belemmerd, dan kan het kind problemen krijgen op het gebied van gedrag, emoties, concentreren en het leren op school. Door de nog actieve reflexen te stimuleren kan het kind de reflexen integreren in zijn/haar bewegingspatroon en weer groeien op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch gebied.

Door hier met het kind in de kinderpraktijk en dmv thuisoefeningen mee bezig te zijn wordt er toegewerkt naar een goede balans in het lijf en het brein. Daarnaast wordt er gewerkt om de nog actieve reflexen te integreren in het lijf. Dit met het uiteindelijk doel dat het kind weer in zijn/haar eigen kracht komt te staan en met zelfvertrouwen deel kan nemen aan het onderwijs.

 

IMG_1631.jpg

Intake & Screening

Voordat je kind bij mij in de praktijk komt, hebben we eerst telefonisch contact. Klikt het en wil je een afspraak maken? Dan stuur ik eerst een uitgebreide vragenlijst via de mail. Uit de vragenlijst komt al heel veel naar voren. 
 
De eerste afspraak is een screening die anderhalf tot twee uur duurt. Ik test of er nog actieve reflexen zijn, hoe het beweegpatroon en de balans is en doe een visuele screening. 

Nadat we de intake & visuele screening hebben gedaan maak ik een screeningrapport met daarin mijn bevindingen, advies en voorgestelde (werk)doelen. Gezamenlijk kijken we of deze passend zijn bij de hulpvraag en gaan we aan de slag.

Untitled design-2.png

Begeleidingstraject

Hoe het traject er precies uit gaat zien is vooraf moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, het kind en de nog actieve reflexen. Wel zal er altijd vanuit spel en beweging worden ingestoken en zullen er oefeningen worden gedaan met spelmateriaal en/of op de behandeltafel. Hierin volg ik het kind en spreken we vooraf spelregels af zodat er sprake blijft van een veilige en prettige omgeving voor zowel het kind, de ouder(s) en mijzelf. Plezier in bewegen staat voorop waarbij we vooral kijken naar dat wat er al goed gaat en hoe we dat verder kunnen uitbouwen en/of versterken. De kinderen komen één uur in de 2 á 3 weken naar de praktijk en oefenen thuis om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

 

Na ongeveer 6-8 begeleidingsmomenten plannen we een tussenevaluatie in waarin we kijken naar de voortgang van de doelen. Vanuit daar kijken we gezamenlijk of en op welke manier de begeleiding zal worden voortgezet.

bottom of page